Call Us at: +977-985 123 1001
Connect with us

बनाउँ मिलेर डिजीटल नेपाल -

बनाउँ मिलेर डिजीटल नेपाल - हाम्रो उदेश्य: सम्पूर्ण उद्द्मी, ब्यापारी, ब्यावसायी, संघ तथा संस्थाहरुको आफ्नै अन्लाइन वेबसाईट; त्यो पनि सस्तोमा, बिश्वो गुणस्तरको राम्रो वेबसाईट।


थप जानकारीको लागि: https://ncs.technology/web-design.php

वा फोन गर्नुहोस्: 01-5260549, 01-5261119 (बिहान ९:३० देखी बेलुकी ५:३० सम्म, आइतबार - शुक्रबार)वेबसाईट बनाउन लाग्ने शुल्कहरु:

पहिलो पटक: रु २५००/-

हरेक महिना: रु ९९/-


वेबसाईटमा हुने फिचरहरु:

 पाँच पेजसम्मको

आफ्नै डोमेन

वेबहोस्टिङ आव्श्यक नपर्ने


नोट: वेबसाईटको फिचर अनुसार मुल्य फरक फरक पर्छ, माथिको मुल्य भनेको तपाईंलाई पहिलो पटक अन्लाइन जानको लागि हो।We create amazing websites to START, GROW & MANAGE your business.

NCS.Technology


  • +977-1-5261117, 5261118
  • sales@ncs.technology
loading...